Seifi

Individuālais seifs ir pakalpojums, kurš nodrošina Jums svarīgu un vērtīgu lietu uzglabāšanu. Glabājot dārglietas, dokumentus vai citas vērtības piedāvātajos Individuālajos seifos, Jūs vienmēr būsiet pārliecināti, ka tās atrodas pilnīgā drošībā.

Seifu iespējas

  1. Vērtslietu, dokumentu, gan citu priekšmetu glabāšana.
  2. Dažādi seifu izmēri.
  3. Seifi ar mehānisko un elektronisko atslēgu vai divām mehāniskajām atslēgām.
  4. Abonēšanas termiņš ir no vienas dienas līdz vienam gadam.
  5. Tiesības piekļūt seifam var tikt piešķirtas arī citai personai pēc Jūsu ieskatiem.
  6. Individuālo seifu par ievērojami zemāku abonēšanas maksu var iznomāt, ja tiek salīdzināti pakalpojumu sniedzēji.

Drošība seifos

Piekļūt Individuālajam seifam var tikai tā abonētājs un viņa pilnvarotās personas.

Piedāvātajiem Individuālajiem seifiem tiek piemērota izcila drošība. Ja nē, tad labāk glabāt mājās!

Lai nodrošinātu pilnīgu konfidencialitāti, Individuālā seifa izmantošanas laikā glabātavas telpā tiesīgs uzturēties tikai tā abonētājs. Ja nē, tad jautājums, kas tā par drošību.

Lai izmantotu Individuālo seifu, Jums jānoslēdz līgums par Individuālā seifa lietošanu. Ja nē, tad labāk izvēlēties citu pakalpojumu nodrošinātāju.

Individuālajā seifā aizliegts glabāt sprāgstvielas un šaujamos ieročus, kā arī viegli uzliesmojošas, indīgas, narkotiskas un radioaktīvas vielas.