Līzings

Mūsdienu tirgus apstākļos uzņēmuma attīstība, pirmkārt, ir saistīta ar ražošanas modernizēšanu vai paplašināšanu, autoparka atjaunošanu un vēl citiem izdevumiem. Taču šādi līdzekļi ne vienmēr ir uzņēmuma rīcībā. Savas ieceres Jūs varat ātri un vienkārši realizēt, izmantojot līzinga pakalpojumus!

Līzings – tas ir optimāls finansu risinājums Jūsu uzņēmuma tehniskās bāzes paplašināšanai – jaunu automašīnu vai speciālās tehnikas (pacēlāju, ceļamkrānu, traktoru u.c.) iegādei, ražošanas iekārtu vai biroja tehnikas, kā arī ūdens un aviotransporta iegādei. Jums ir iespēja noformēt līzinga darījumu arī par iepriekš iegādātiem uzņēmuma pamatlīdzekļiem, tādejādi gūstot papildus apgrozāmos līdzekļus, kā arī uz izdevīgākiem noteikumiem refinansēt parādu.

Speciālisti sniegs atbildes uz visiem Jūsu jautājumiem, informēs par līzingā finansējamo aktīvu veidiem, palīdzēs izvēlēties pirkumam atbilstošāko līzinga variantu un gādās par izdevīgu un operatīvu finansiālo atbalstu maksimāli īsā laikā!

Līzinga veidi

Mēs vienmēr priecāsimies par iespēju tikties ar Jums un palīdzēsim noformēt līzinga darījumu!

FINANŠU LĪZINGS

Finanšu līzings ir izdevīgs risinājums gadījumos, kad Jūs plānojat iegādāto pirkumu lietot ilglaicīgi. Turklāt līzinga objektu Jūs tūdaļ varat iekļaut uzņēmuma bilancē kā ilgtermiņa ieguldījumu pamatlīdzekļos un sākt tā nolietojuma (amortizācijas) aprēķinu. Samaksātie līzinga procenti daļēji samazinās nodokļu nastu, kas tiek iekasēta par Jūsu uzņēmuma gūtajiem ienākumiem. Līzinga darījuma pievienotās vērtības nodokli (PVN), vadoties pēc izsniegtā rēķina (pavadzīmes), Jūs varēsiet izmantot kā nodokļu priekšapmaksu, attiecīgi samazinot sava uzņēmuma budžeta PVN daļu.

OPERATĪVAIS LĪZINGS

Operatīvais līzings ir piemērots gadījumos, kad Jūs līzinga objektu vēlaties izmantot ierobežotu laika periodu. Šajā gadījumā aizdevējs nopirks nepieciešamo preci un nodos to Jūsu rīcībā uz noteiktu laiku par iepriekš norunātu nomas maksu. Pēc operatīvā līzinga līguma darbības beigām Jūs varēsiet atdot līzinga objektu vai arī izmantot iespēju to izpirkt. Papildus Jums tiks piedāvāta iespēja pagarināt iepriekš noslēgtā līzinga līguma darbības termiņu. Uzņēmuma bilancē Jūs varēsiet iekļaut tikai kārtējos līzinga maksājumus, kuri samazinās ar nodokļiem apliekamo uzņēmuma ienākumu daļu.

Kredītlīnija uzņēmējiem

Jūsu kompānijai laiku pa laikam nepieciešams papildināt apgrozāmos līdzekļus? Kredītlīnija Jums palīdzēs regulāri saņemt nepieciešamās naudas summas ilgstošā laika periodā! Pēc kredītlīnijas noformēšanas Jūsu kompānija varēs saņemt operatīvu finansiālo atbalstu tiklīdz tas būs vajadzīgs!

Par kredīta nodrošinājumu var kalpot:

 • uzņēmuma aktīvi
 • cits nekustamais īpašums
 • cits kustamais īpašums
 • depozīts
 • galvojums vai garantijas vēstule
 • vērtspapīri
 • uzņēmuma kapitāldaļas
 • noguldījums Dārgmetālu kontā

Noformēšanas ātrums

 • tūlītēja iesnieguma izskatīšana
 • palīdzība dokumentu noformēšanā
 • operatīva līguma noformēšana

Kredīta summa un valūta

 • kredīts tiek noformēts eiro vai ASV dolāros
 • kreditēšanas periodā Jūs varat pieprasīt kredīta summas izmaiņas
 • aizņēmumu var saņemt visu uzreiz (piemēram, īpašuma iegādei) vai pa daļām (piemēram, celtniecības finansēšanai)

Kredīta termiņš

 • līdz 15 gadiem
 • kreditēšanas periodā pēc Jūsu pieprasījuma var tikt mainīts kredīta atmaksas termiņš
Procenti
 • fiksētas vai mainīgas likmes izvēle
 • procenti tiek maksāti par atlikušo kredīta summu
 • kreditēšanas periodā pēc Jūsu pieprasījuma var tikt mainīts procentu likmes apmērs
Kredīta atmaksa
 • pēc elastīga, speciāli Jums izstrādāta grafika
 • iespēja atlikt kredīta pamatsummas atmaksu

Ja vēlaties saņemt finansējumu, lūdzam Jūs vērsties pie uzticama aizdevēja.

Laba banka

Ienākošos Kredīta pārveduma naudas līdzekļus Banka Klienta kontā ieskaita nekavējoties pēc Maksājuma rīkojuma saņemšanas, ja Maksājuma rīkojums saņemts līdz plkst. 16:00. Banka šos Maksājuma rīkojumus izpilda ar šādiem Valutēšanas datumiem:

Maksājuma rīkojumi bez konvertācijas citā ārvalstu valūtā – Valutēšanas datums, kāds norādīts Maksājuma rīkojumā (nav iespējams atpakaļejošs Valutēšanas datums);

Maksājuma rīkojumi ar konvertāciju no EUR, USD vai EUR uz LVL, USD vai EUR  Valutēšanas datums, kāds uzrādīts Maksājuma rīkojumā, plus vismaz 1 Bankas darba diena pēc Maksājuma rīkojuma pieņemšanas Bankā (nav iespējams atpakaļejošs Valutēšanas datums);

Maksājumi ar konvertāciju citā ārvalstu valūtā – Valutēšanas datums, kāds uzrādīts Maksājuma rīkojumā, plus vismaz 2 Bankas darba dienas pēc Maksājuma rīkojuma pieņemšanas Bankā (nav iespējams atpakaļejošs Valutēšanas datums).

Ja saņemtajā Maksājuma rīkojumā vai ieskaitījumu apstiprinošajā dokumentā (konta izrakstā) norādītais Valutēšanas datums atšķiras no Maksājuma rīkojuma vai ieskaitījumu apstiprinoša dokumenta (konta izraksta) saņemšanas datuma, Banka ieskaita naudas līdzekļus norādītājā Valutēšanas datumā, bet ne ar atpakaļejošu Valutēšanas datumu.

Kāpēc budžets

Rēķina cenasAtzīsim, ka bērnu audzināšana un ģimenes uzturēšana mūsdienu ekonomikā nav viegls uzdevums. Protams, ir ģimenes, kam ir pietiekami daudz naudas, lai darītu visu, ko viņi vēlas darīt un pirkt bērniem jaunākās rotaļlietas, bet mums, pārējiem, budžeta plānošana ir vienīgais veids, kā dzīvot.

Kāpēc budžets ir svarīgs? Kas ir iesaistīts budžeta plānošanā? Tiklīdz Jūs zināt atbildes uz šiem jautājumiem, Jums būs iespēja ietaupīt vairāk naudas, izkļūt no parādiem un sasniegt finansiālu brīvību un neatkarību.

Budžets ir viens no vērtīgākajiem rīkiem, kas ir nepieciešami, lai piefiksētu Jūsu personīgos izdevumus. Budžeta plānošana iemāca, kā būt saprātīgiem, tērējot naudu, un sniedz Jums labas finanšu vadības prasmes, kā daudziem cilvēkiem trūkst.

Personīgā budžeta veidošana palīdz veikt plānotās investīcijas lielākai finansiālajai drošībai un stabilitātei nākotnē. Turklāt budžeta plāns var palīdzēt Jums izrēķināt Jūsu ikmēneša ienākumus un izdevumus, un uzkrāt ietaupījumus, lai izpildītu savas personīgās un ģimenes vajadzības ilgtermiņā.

Dzīvošana savu līdzekļu ietvaros, neatkarīgi no tā, kādi šie līdzekļi varētu būt, nav zinātne, bet ne vienmēr ir viegli saprast, kad lietas kļūst nekontrolējamas. Vai Jūs iztiekat ar vienu ienākumu avotu, vai diviem, Jums ir jāzina, kur katru mēnesi aiziet Jūsu nauda. Aplokšņu sistēma ir tikai viens veids, kā apzināties savu finanšu realitāti.

Kas darbina un glabā mūsu naudu?

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir publicējusi info grafiku, kurā aprakstīta Latvijas banku sektora darbība 2014. gadā. Tajā redzama banku sektora uzbūve – no kurienes nāk kapitāls, ar kādu peļņu bankas strādājušas, kā arī tas, kā mainījušies kredīti pēc to maksājumu/klientu veida, piemēram, hipotekārais kredīts.

Kopumā var teikt, ka info grafikā parādītās tendences ir pārsvarā labas, lai gan bažas rada kreditēšanas tempu samazināšanās, ko varētu izskaidrot ar dažādām politiska rakstura problēmām, piemēram, nolikto atslēgu principu, kas uz gada beigām faktiski apstādināja hipotekāros kredītus, bankām risinot domstarpības ar likumdošanu.

Svarīgākie dati, kas atrodami info grafikā

Banku peļņa: 2014. bija trešais gads pēc kārtas, kurā bankām radušies stabili finanšu rādītāji. Kapitāla atdeves rādītājs, kas liecina par to, cik izdevīga ir banku darbība, ir pieaudzis līdz 11,1%, kas, pamatīgi vienkāršojot, nozīmētu, ka par katriem 100 ieguldītajiem eiro bankas nopelna 111,1 eiro. Jāatceras, ka krīzes gados bankām bija pamatīgi zaudējumi, šim rādītājam noslīdot pat līdz -41,7%.

Banku investīciju izcelsme: svarīgākais rādītājs pašlaik ir tāds, ka 80,5% no kapitāla ir ar ārvalstu izcelsmi. Tātad faktiski Latvijā ieplūst ļoti daudz naudas no ārzemēm. Visās 26 kredītiestādēs valsts vai Latvijas investoru klātbūtne ir tikai 19,5% apmērā. Savukārt aktīvu ģeogrāfiskais sadalījums liecina, ka lielākā daļa ieguldījumu ir veikti Latvijā – šis skaitlis bijis 51,5% apmērā.

Kreditēšanas tempi: banku kredītportfelis pagājušogad samazinājies par 6,1%, savukārt uzņēmumu kredītu atlikums – par 7,1%, savukārt mājsaimniecībām izsniegto kredītu atlikums samazinājās par 7,1%.

Noguldījumu izaugsme: 2014. gadā par 446 miljoniem pieauga mājsaimniecību noguldījumu apjoms, kas liecina – tagad Latvijas iedzīvotājiem ir lielāki uzkrājumi un līdz ar to arī lielāka finansiālā stabilitāte. Rezidentu uzkrājumi tagad ir 10,7 miljardu eiro apmērā. Interesanti, ka nerezidentu noguldījumu skaits vairāku faktoru, piemēram, ASV dolāra vērtības pieauguma dēļ ir pārsniedzis rezidentu noguldījumus, pieaugot par 2,2 miljardiem un sasniedzot 11,5 miljardus eiro. Noguldījumu pieaugums noteikti ir laba lieta, jo bankas, pieaugot noguldījumu apjomam, ir motivētas izsniegt vairāk kredītu par mazākiem procentiem.

Aizņēmumu rakstura izmaiņas: pagājušogad krietni samazinājies “slikto kredītu” apjoms, kurā mājokļu (hipotekāro) kredītu apjoms beidzot noslīdējis zem 10% atzīmes, sasniedzot 7,9%. Sliktie kredīti ir tie, kas tiek kavēti ilgāk par 90 dienām. Jāatgādina, ka pirms krīzes gados šādu kredītu bija ļoti, ļoti maz – tikai ap 1%. Šī iemesla dēļ bankas var mazāk veltīt uzkrājumiem priekš nedrošajiem kredītiem, piedāvājot labākas procentu likmes klientiem, kas nekavē maksājumus. Domājams, ka arī turpmākajos gados mājokļu kredītu kvalitāte tikai uzlabosies.

Kredīta ikmēneša maksājumi

CilvēksKredīti ir ļoti plaši izplatīts veids kā risināt visdažādākās problēmas un vajadzības, kas mums rodas dzīves laikā. Līdz ar to, ļoti daudzi no mums ir ļoti labi pazīstami ar ikmēneša maksājumiem par kredītiem. Šie maksājumi, daudziem, jau ir kļuvuši par pavisam parastu un, daļēji pat, neatņemamu dzīves sastāvdaļu. Tie tiek ierēķināti ikmēneša budžetā tāpat kā maksājumi par mājokli, elektrību un tamlīdzīgi.

Ikmēneša maksājumi ir veids kā mēs atmaksājam lielākus kredītus, gan patēriņa kredītus gan kredītus par automašīnas iegādi, tāpat arī hipotekārie kredīti un citi aizdevumi kuru summa ir lielāka un atmaksas termiņi ir garāki. Līdz ar to, saprotam, ka šie maksājumi viena kredīta atmaksai var ilgt pat ļoti ilgi.

Ir dažādi veidi kā varam veikt šos maksājumus. Galvenais uzstādījums ir izvēlēties to veidu kas mums ir pieņemamākais un ērtākais. Mēs varam veikt šos maksājumus individuāli, katru mēnesi doties uz savu internetbanku un pārskaitīt attiecīgo naudas summu aizdevēja kontā. Šis varētu būt tas veids, kurš no mums prasa vislielāko darba ieguldījumu, lai arī dažas minūtes pie datora nebūtu tas grūtākais, bet tomēr.

Cits veids ir izveidot automātisko maksājumu, kas nozīme, ka mums nevajadzēs veikt nekādas papildus darbības. Varam vienu reizi pieteikt šo maksājumu un pārējo laiku šis maksājums tiks veikts automātiski. No mums tiek prasīts tikai tas, ka noteiktajā datumā uz mūsu konta ir pieejama nepieciešamā naudas summa. Mums vairs nav jāsatraucas ka aizmirsīsim veikt šo maksājumu vai, ka kavēsim atmaksu un nāksies saskarties ar kādam problēmām sakara ar kavējumiem. Protams, ja naudu esam atstājuši vai uzlikuši uz konta.

Cits veids, ja tāds ir iespējams, ir veikt maksājumus papildus automātiskajam maksājumam. Ne visi aizdevēji atļauj maksāt vairāk kā ir paredzēts atmaksas grafikā, tāpat arī ne visi atļauj jums veikt vairāk kā vienu maksājumu, bet tas ir iespējamas. Šādā veidā ir iespējams atmaksāt šo kredītu ātrāk kā tas būtu paredzēts un varat ietaupīt zināmu daļu procentu maksājumos paredzētās naudas. Pirms šādi rīkoties būtu jāpārliecinās vai nav nepieciešams šos maksājumus saskaņot ar aizdevēju.

Priekšrocības izmantojot maksājumu kartes

BaņķierisNeatkarīgi no tā vai jūs par savu maksājumu karti esat izvēlējies debetkarti vai kredītkarti, katra banka papildus standarta, maksāšanas un naudas izņemšanas funkcijām, cenšas pievienot papildus priekšrocības, kas būtu aktuālas karšu lietotājiem un uzrunātu esošos un potenciālos klientus.

Parasti priekšrocības izmantojot maksājumu karti, tiek pielāgotas kartes lietotāju interesēm, piemēram, ja maksājumu karte paredzēta jauniešiem, to izmantojot, tiek piedāvātas dažādas atlaides kinoteātros un citās jauniešiem populārās vietās, ja karte izstrādāta vidējās paaudzes lietotājiem, tā varētu sniegt bonusus degvielas uzpildes stacijās vai pazīstamos restorānos, kā arī citās vietās.

Vai jūs zināt, kādas ir jūsu maksājumu kartes sniegtās priekšrocības? Par plašajām iespējām saņemt atlaides un izmantot citus bonusus, banku klienti tiek informēti jaunās kartes saņemšanas brīdī, taču plašais piedāvājumu klāsts ātri vien tiek piemirsts un lielākā daļa bonusu netiek izmantoti.

Lai izmantotu savas maksājumu kartes priekšrocības, kā arī uzzinātu par tās sniegtajiem bonusiem:

 • Apmeklējiet savas bankas mājas lapu un meklējiet informāciju par jūsu rīcībā esošo maksājumu karti,
 • Iegaumējiet bonusus, kuri jums visbiežāk palīdzētu ietaupīt vai sniegt cita veida priekšrocības,
 • Pirms preces vai pakalpojuma apmaksas, atgādiniet pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam par bonusu, kuru jums nodrošina jūsu maksājumu karte,
 • Reizi pusgadā apskatiet aktuālāko informāciju par maksājumu kartes sniegtajām priekšrocībām, jo piedāvājums var mainīties, kā arī tikt papildināts.

Kas var aizdot naudu

Naudas investīcijasJa arī Tev ir nepieciešama nauda, tad jautājums par to, kas var aizdot naudu ir aktuāls arī Jums. Naudu var aizdot gan kredītu kompānijas, gan Jūsu ģimene, draugi un radi. Ja nespējat kārtīgi izvērtēt to, kas var aizdot naudu visizdevīgāk un no kā būtu prātīgāk aizņemties, tad vienmēr ir iespēja vērsties pēc konsultācijas pie kādas no kredītu kompānijām.

Ņemot vērā Jūsu ikdienas finansiālo situāciju un naudas apjoma nepieciešamību, ir svarīgi izdarīt pareizo izvēli tad, kad piesakies aizdevumam. Pirms aizdevuma ņemšanas var apsvērt tādas opcijas kā naudas aizņemšanos no vecākiem, radiem, draugiem vai citām paziņām.

Patēriņa kredīts

Baņķieris

 

Patēriņa ātrais kredīts ir labs veids kā tikt pie naudas tad, kad Jums ir nepieciešama lielāka naudas summa mājokļa remontam, ceļojumam vai pat automašīnas iegādei. Jo lielāki Jūsu ikmēneša ienākumi, jo lielāku patēriņa ātro kredītu Jūs varēsiet saņemt. Naudu aizdot var arī privātie kredītu devēji, taču tad ir jāpievērš uzmanība aizdevuma procentu likmei, jo bieži vien tā var būt augstāka nekā citur. Lai izvēlētos pareizāko kredīta vedu, ir vērts apskatīt arī kredītlīnijas piedāvājumus. Bieži vien cilvēki nonāk situācijās, kad steidzami ir nepieciešama nauda, taču lai to saņemtu ir jāpiesakās ātrajam kredītam vai citiem aizdevuma veidiem. Savukārt, ja esi pieteicies kredītlīnijai, tad viss, kas Tev ir jādara, lai saņemtu naudu jebkurā laikā un vietā, ir vienkārši jādodas iepirkties. Kamēr vien tiek maksāta ikmēneša pakalpojuma maksa par kredītlīnijas izmantošanu, tikmēr Jums ir iespēja saņemt aizdevumu jebkurā laikā un vietā. Tas ir ļoti elastīgs ātrais aizdevums runājot ne tikai par aizdevuma saņemšanu, bet arī par tā atmaksu. Lai atmaksātu kredītlīnijas aizdevumu, Tev nav nepieciešams atmaksas termiņš. Šo aizdevumu var atmaksāt kad vien vēlies.

Bankas maksājumu kartes

Šodienas steidzīgajā un mūsdienīgajā dzīves ritmā ikvienam no mums ir savas izvēlētās bankas maksājumu karte ar ko veicam dažādus pirkumus un norēķināmies par pakalpojumiem gan online, gan maksājam par dažādām precēm un pakalpojumiem dažādos veikalos. Šoreiz vairāk pastāstīsim par to maksājumu kartēm un šo karšu priekšrocībām. Jāuzsver, ka kredītiestādes saviem klientiem piedāvā dažāda veida maksājumu kartes. Ikviens klients pēc saviem ieskatiem, finansiālās situācijas un vēlmēm var izvēlēties piemērotāko maksājumu karti, kas būs lielisks palīgs ikdienā.

Maksājumu karšu priekšrocības, kas pieejamas ikvienas bankas klientam

 • Ikvienā mazumtirdzniecības vai vairumtirdzniecības veikalā ar maksājumu karti Tu vari ērti un ātri norēķināties maksājot ar bankas karti. Tev vairs nebūs jātur makā salīdzinoši lielas naudas summas – norēķinies ar bankas karti;
 • Pērc nepieciešamo online veikalos un norēķinies ar maksājumu karti – iegādājies, piemēram, lidmašīnas biļetes vai apģērbu dažu minūšu laikā. Ietaupi savu laiku un ietaupi – salīdzini dažādus piedāvājumus, atrodi labāko piedāvājumu un maksā online ar maksājumu karti;
 • Ņem vērā, ka vajadzības gadījumā Tu vari bez papildus maksas norēķināties par precēm un pakalpojumiem Latvijā un ārzemēs;
 • Bankas ir padomājušas arī par papildus drošību – ņem vērā, ka veiksmīgiem norēķiniem un naudas saņemšanai bankomātos – maksājumu kartēs ir iestrādātais īpašs čips, kurš kartes īpašnieka personību nosaka ar unikāla PIN koda palīdzību (ko Tu ievadi katru reizi izņemot naudu no bankomāta);
 • Atceries, izmantojot dažāda apmēra maksājumu kartes, Tu ērti varēsi kontrolēt gan savus ienākumus, gan veikt dažādus maksājumus izmantojot Ibanku. Uzzini vairāk par šiem piedāvājumiem savā izvēlētajā bankā;
 • Lieto maksājumu karti un neuztraucies par sīknaudu – veic dažāda apmēra maksājumus izmantojot savas izvēlētās bankas maksājumu karti;
 • Daudzas kredītiestādes saviem debitoriem sniedz iespēju par nelielu papildus samaksu regulāri saņemt SMS paziņojumus par ieskaitījumiem bankas kontā. Šādā veidā Tu vienmēr zināsi, cik naudas ir Tavā maksājumu kartē. Ieskaties savas bankas mājas lapā, jo ļoti bieži tiek piedāvāti arī dažādi citi izdevīgi pakalpojumi un piedāvājumi;
 • Izmantojot attiecīgās bankas maksājumu karti Tu vienmēr ērti un ātri varēsi piekļūt savai naudai 24h diennaktī;
 • Ja, piemēram, rodas problēmas un esi nozaudējis vai Tev ir nozagta bankas maksājumu karte – izmantojot Internetbanku vai sazinies ar diennakts klientu centru. Nepieciešamības gadījumā Tu vari ātri nobloķēt karti un saglabāt savus ietaupījumus;
 • Jāatzīmē, ka bankas saviem klientiem garantē arī īpašu norēķinu ērtību – lietojot maksājumu karti, iespējams norēķināties jebkurā valūtā, līdz ar to ceļojuma vai komandējuma laikā Tev nebūs jāuztraucas par valūtas konvertēšanu.;
 • Jāuzsver, ka ar pieprasītāko banku maksājumu kartēm Tu ērti varēsi maksāt par precēm un pakalpojumiem no jebkuras vietas pasaulē – izmanto šo priekšrocību un parūpējies par savas naudas drošību. Tev vairs nebūs jānēsā līdzi lielas naudas summas;

Maksājumu kartes būs lielisks palīgs ikdienā neatkarīgi no Tava vecuma, vajadzībām un vēlmēm.

Vai bankas izsniedz ātros kredītus?

BaņķierisBankas, savā ziņā, pieturas pie savām tradīcijām, lai arī šīs iestādes attīsta savus piedāvājumus un pakalpojumu popularitāti. Parastajā izpratnē pieņemto ātro kredītu banka saņemt nebūs iespējams. Šeit, primāri notiek apjomīgāku kredītu izsniegšana un šie kredīti prasa laiku, lai tos noformētu, izskatītu un izsniegtu. Taču arī bankās ir iespējams saņemt līdzīgus kredītus kuri ir paredzēti ātrākai izskatīšanai. Bankā nevar saņemt kredītu aizpildot pieteikumu internetā un jau pēc 10 minūtēm saņemot naudu kontā. Bankās ir iespējams saņemt līdzīgus aizdevumus, piemēram kredītkartes vai overdraftus, kas, savā būtībā, līdzinās ātrajiem kredītiem. Tikai savā būtībā, jo izvērtējot tos kopumā, tie ir pastāvīgi aizdevumi, kredītlīnijas kuras nav jāpiesaka atkal un atkal.

Ātrie kredīti ir kļuvuši par mūsdienu dzīves lielu sastāvdaļu. Tie ir ļoti populāri un daudzi aizdevēji specializējas tieši šajā sfērā. Ar ātro kredītu mēs, pārsvarā, saprotam īstermiņa aizdevumus kurus varam noformēt un saņemt ļoti īsā laikā un sev ērtākajā veidā.

SMS kredītsŅemot vērā ātro un SMS kredītu popularitāti, liela daļa aizdevēju ir pievērsušies savu piedāvājumi izstrādāšanai līdzīgā formā. Mūsdienās ātrumam un ērtumam ir ļoti liela nozīme, bet tas nenozīmē ka tie visi ir ātrie kredīti.

Kopumā varam teikt ka bankas ātros kredītus neizsniedz. Bet šeit ir iespējams saņemt kredītus kuri var būt pieejami ļoti ātri un to pieteikšana var būt ļoti ērta. Iespējams, ar laiku arī bankas sāks piedāvāt ātros kredītus ierastajā veidā, bet pagaidām tas nenotiek. Var teikt ka nozīme it tam, ka liela daļa šo kredītu ir ļoti maza apjomu un īstermiņā. Bankai būtu grūti sacensties ar milzīgo daudzumu ātro kredītu kompāniju kas ar to nodarbojas jau gadiem. Bankas pieturas pie apjomīgāku kredītu izsniegšanas, pie kredītkartēm un tamlīdzīgi.

Jāņem arī vērā ka bankas ir dažādas un citas, mazākas bankas vai līdzīgi uzņēmumi var piedāvāt ko daudz līdzīgāku ātrajiem kredītiem. Arī ierastos patēriņa kredītus kuri ir daudz lielāki un to atmaksa ir ilgāka, bet tā saņemšana var aizņemt ļoti īsu laiku, gluži kā ātrajiem kredītiem.

Lai saprastu vai bankas izsniedz ātros kredītus ir jāizlemj, vai ātrie kredīti ir visi kredīti kuru saņemšana aizņem pēc iespējas mazāk laika, vai tie ir kredīti kurus redzam TV reklāmās nu pazīstam jau ilgāku laiku kā ātros kredītus. Īstermiņa aizdevumi nav gluži banku prakses sastāvdaļa, bet ir dažādi varianti un piedāvājumi. Ja tiek ņemts vērā tikai izskatīšanas un izsniegšanas laiks, arī bankās ir iespējams atrast ātros kredītus. Katrs uzņēmums saprot lielo pieprasījumu pēc ātruma un izstrādā piedāvājumus atbilstoši tam. Taču ierastie ātrie kredīti bankās nav sastopami.