Norēķinu konta operācijas

Norēķinu konts ļauj izpildīt šādas operācijas:

 1. Veikt bezskaidras naudas pārvedumus:
 • bankas iekšējos,
 • vietējos,
 • starptautiskos.

Klients var dot rīkojumus darbībām ar kontu:

 • ierodoties bankā ar maksājuma uzdevumu;
 • pa faksu (noslēdzot papildu vienošanos par kodu tabulas izmantošanu).
 1. Ieskaitīt ar pārvedumu saņemtus naudas līdzekļus;
 2. Ieskaitīt un izņemt skaidru naudu;
 3. Konvertēt valūtu pēc noteiktā kursa;
 4. Saņemt kontā overdraftu;
 5. Saņemt procentus no atlikuma kontā;
 6. Saņemt informāciju par kontu
 7. Pēc vienošanās Banka izsniedz klientam bezmaksas konta izdrukas:
 • 1 reizi mēnesī
 • ik dienu (ja bijis apgrozījums kontā)
 1. Pēc klienta lūguma Banka izsniedz čeku grāmatiņu skaidras naudas izņemšanai no norēķinu konta;
 2. Pēc klienta rakstiska pieprasījuma Banka izsniedz izziņas par norēķinu kontā izdarītām operācijām.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *