Laba banka

Ienākošos Kredīta pārveduma naudas līdzekļus Banka Klienta kontā ieskaita nekavējoties pēc Maksājuma rīkojuma saņemšanas, ja Maksājuma rīkojums saņemts līdz plkst. 16:00. Banka šos Maksājuma rīkojumus izpilda ar šādiem Valutēšanas datumiem:

Maksājuma rīkojumi bez konvertācijas citā ārvalstu valūtā – Valutēšanas datums, kāds norādīts Maksājuma rīkojumā (nav iespējams atpakaļejošs Valutēšanas datums);

Maksājuma rīkojumi ar konvertāciju no EUR, USD vai EUR uz LVL, USD vai EUR  Valutēšanas datums, kāds uzrādīts Maksājuma rīkojumā, plus vismaz 1 Bankas darba diena pēc Maksājuma rīkojuma pieņemšanas Bankā (nav iespējams atpakaļejošs Valutēšanas datums);

Maksājumi ar konvertāciju citā ārvalstu valūtā – Valutēšanas datums, kāds uzrādīts Maksājuma rīkojumā, plus vismaz 2 Bankas darba dienas pēc Maksājuma rīkojuma pieņemšanas Bankā (nav iespējams atpakaļejošs Valutēšanas datums).

Ja saņemtajā Maksājuma rīkojumā vai ieskaitījumu apstiprinošajā dokumentā (konta izrakstā) norādītais Valutēšanas datums atšķiras no Maksājuma rīkojuma vai ieskaitījumu apstiprinoša dokumenta (konta izraksta) saņemšanas datuma, Banka ieskaita naudas līdzekļus norādītājā Valutēšanas datumā, bet ne ar atpakaļejošu Valutēšanas datumu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *