Cenas

Cik maksājam par pārskaitījumiem Latvijas bankās? Naudas pārskaitījumi interneta bankās daudziem kļuvuši par ikdienu vai vienkārši ierastu naudas plūsmas veidu, kuram nepievēršam īpaši lielu uzmanību, līdz ar to arī nezinām, cik par to maksājam un vai vispār maksājam.

Rēķina cenas

Apskatot vairāku Latvijā populāru banku cenrāžus, var secināt, ka katra no tām izmanto mazliet savādāku pārskaitījumu cenu politiku, taču gandrīz visām bankām pārskaitījumi no privātpersonu banku kontiem izmaksā lētāk nekā pārskaitījumi juridiskām personām.

Pārsvarā naudas pārskaitījumu cenas svārstās no 0,05 līdz pat 0,57 centiem. Ja katru mēnesi tiek veikti vien pāris naudas pārskaitījumi, tad naudas summa, kuru samaksājam par šāda veida pakalpojumiem, nav liela, taču, ja šīs darbība veicam bieži, ilgtermiņā var tikt zaudēta visai liela naudas summa.

Liela daļa Latvijas komercbanku piedāvā veikt bezmaksas pārskaitījumus savas bankas ietvaros, taču kā maksas pakalpojumu piedāvā starpbanku pārskaitījumus. Naudas pārskaitījuma cena atšķirīgu banku ietvaros parasti atkarīga no izmantotās valūtas, darījuma steidzamības un izvelētās piedāvājumu paketes jeb tarifu plāna.

Kā nepārmaksāt par pārskaitījumiem Latvijas bankās?

Viens no veidiem, kā samazināt pārskaitījumu izmaksas, ir konsultējoties, ar savas bankas speciālistu, par tarifa maiņu, izvēloties izdevīgāku bankas pakalpojumu paketi. Protams, pakalpojumu paketes maiņas gadījuma jāpievērš uzmanība arī tam, vai jaunie tarifi piedāvā izdevīgākas cenas citu pakalpojumu komisijas maksai.

Ja mēneša beigās naudas summa, kas samaksāta par naudas pārskaitījumu veikšanu, šķiet, visai ievērojama un ilgtermiņā var radīt lielus zaudējumus, apsveriet iespēju mainīt banku. Izpētot vairāku banku piedāvāto pakalpojumu cenas un tarifu plānus, ātri vien kļūs skaidrs, kuras bankas piedāvājums ir visatbilstošākais konkrētajai situācijai. Īpašu uzmanību banku piedāvātajām tarifu likmēm, būtu jāpievērš uzņēmējiem, kuri ikdienā veic lielu skaitu bankas pārskaitījumu. Piemēram, Swedbank piedāvā pakalpojumu paketes, kurās gan uzņēmējiem, gan privātpersonām iekļauti bezmaksas nauda pārskaitījumi vienas bankas ietvaros, savukārt ABLV Bank, privātpersonām un Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem nodrošina arī bezmaksas starpbanku pārskaitījumu, ar noteikumu, ja to apmērs nepārsniedz 1000 EUR.

Kāda būtu laba cena?

Norēķinu konts1  
1.1. Konta atvēršana bez maksas
1.2. Konta apkalpošana mēnesī2 EUR 1,00
1.3. Konta slēgšana bez maksas
1.4. Līgumsods par neatļautu konta pārsniegumu 0,05% dienā
2. Maksājumi  
2.1. Ienākošais maksājums3 bez maksas
2.2. Maksājums uz cita klienta kontu bez maksas
2.3. Izejošais maksājums – papīra formā4
2.3.1. izejošais maksājums EUR uz citu banku Latvijā EUR 0,30
2.3.2. izejošais maksājums EUR uz banku ārzemēs EUR 10,00
2.3.3. izejošais maksājums ārvalstu valūtā uz citu banku ārzemēs vai Latvijā (ieskaitot bankas čekus)
2.3.3.1. ārvalstu banku izmaksas sedz maksājuma saņēmējs EUR 10,00
2.3.3.2. ārvalstu banku izmaksas sedz maksājuma sūtītājs5 EUR 20,00
2.5. Maksājuma uzdevuma izmaiņas vai atsaukšana6
2.5.1. EUR EUR 5,00 + faktiskās izmaksas
2.5.2. ārvalstu valūtā EUR 20,00 + faktiskās izmaksas
2.6. Ienākošo vai izejošo maksājumu izmeklēšana6
2.6.1. EUR EUR 5,00
2.6.2. ārvalstu valūtā EUR 20,00
2.7. Ilgstošais maksājums
2.7.1. pieņemšana EUR 3,00
2.7.2. izpilde skat. punktus 2.2. – 2.5.
2.7.3. labošana EUR 3,00
2.7.4. atsaukšana EUR 3,00
2.8. Maksājumu uzdevumu aizpildīšanu veic bankas darbinieks EUR 0,50 par vienu maksājuma uzdevumu
     
3. Kases operācijas  
3.1. Skaidras naudas iemaksa
3.1.1. EUR bez maksas
3.1.2. USD vai EUR bez maksas
3.2. Skaidras naudas izmaksa9
3.2.1. EUR 0,10%
3.2.2. USD vai EUR 0,50%
3.3. Bojātu banknošu pieņemšana
3.3.1. EUR bez maksas
3.3.2. USD vai EUR 5,00% min EUR 10,00
3.4. USD banknošu, kas izdotas līdz 1990. gadam, pieņemšana 5,00% min EUR 10,00
     
4. Konta dokumenti  
4.1. Konta izraksts
4.1.1. saņemot bankā bez maksas
4.1.2. nosūtot pa pastu (Latvijā) EUR 2,00 mēnesī
4.1.3. nosūtot pa faksu (Latvijā) EUR 2,00 mēnesī
4.2. Konta izraksta kopija EUR 5,00 par kopiju
4.3. Izziņa EUR 5,00